5W – 1H

 

Một mô hình khá hay khi áp dụng vào những việc cần làm. Post lên cho nhớ :)

5W - 1H

Càng ngày càng thấy “Know What” quan trọng hơn “Know How” .  Luôn có nguời biết cách làm 1 việc nào đó “như thế nào” nhưng không phải ai cũng biết “cần làm gì”.

Leave a Reply

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggers like this: