Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/minhhong/domains/minhhong.com/public_html/wp-includes/post-template.php on line 265

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/minhhong/domains/minhhong.com/public_html/wp-includes/post-template.php on line 265

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/minhhong/domains/minhhong.com/public_html/wp-includes/post-template.php on line 265

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/minhhong/domains/minhhong.com/public_html/wp-includes/post-template.php on line 265

5W – 1H

 

Một mô hình khá hay khi áp dụng vào những việc cần làm. Post lên cho nhớ :)

5W - 1H

Càng ngày càng thấy “Know What” quan trọng hơn “Know How” .  Luôn có nguời biết cách làm 1 việc nào đó “như thế nào” nhưng không phải ai cũng biết “cần làm gì”.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/minhhong/domains/minhhong.com/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Leave a Reply

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggers like this: