Archive for August 2013

Cách download file từ SlideShare khi save disabled

Updated: 15/06/2015: Download slideshare tool

Làm cái tool dùng cho tiện  : Download slideshare

==========

Updated: 04/09/2014

có vẻ slideshare đã thay đổi , dùng cách ở trên sẽ ra file .ssd , chứa toàn bộ nội dung nhưng rất tiếc mình chưa tìm được chương trình nào đọc được file ssd. Bạn nào biết thì chỉ giúp nhé.

Tin tốt là giờ có vẻ lấy slide còn dễ hơn trước.- Bước 1: View source trang có slide cần xem ( Ctrl+U trong FF/Chrome hoặc click chuôt phải -> View Source)

– Bước 2: Tìm đến đoạn: slide_container

– Bước 3: Kéo xuống từ vị trí ở bước 2 1 vài dòng, bạn sẽ thấy một lọat thẻ dạng <img class=”slide_image” src=”” data-normal=”……”..

Copy các link nằm trong data-normal=”…” và save về, bạn sẽ có từng trang trong slide. (Có thể thấy các link chỉ khác nhau số trang)

Hơi thủ công tí, hôm nào có thời gian mình sẽ làm cái tool tự động lấy các link này để save về cho tiện.

==========

Thỉnh thoảng có một số presentation bị tác giả disabled nút Save, trước kia có thể dùng 1 addon trên Firefox để download về nhưng hiện tại có vẻ không được.

Có 1 cách đơn giản hơn có thể làm:

1. View source trang có slide cần xem ( Ctrl+U trong FF/Chrome hoặc click chuôt phải -> View Source)

2. Tìm đến đoạn text: “og:image”

3. Copy url của biến  content đầu tiên ngay sau “og:image”

4. Bỏ đi đoạn : /ss_thumbnails và thumbnail … ở URL trên

5. Thêm .xml vào url ở buóc 4. Paste đường dẫn vào trình duyệt và chạy, sẽ xuất hiện các link tuơng ứng các trang trong slide

6. Có thể add từng link của các page vào powerpoint (Developer =>More Controls => Shockware Flash Object). Cách này sẽ tao đuợc 1 file ppt luôn nhưng hơi trâu bò tí.

hoặc dùng JDownloader để download tất cả các file về và kéo thả vào PowerPoint

VD:  Với slide này:

– buớc 3 là: URL =

http://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/2011vietnamesegamemarket-120412030309-phpapp01-thumbnail-4.jpg

buớc 4: URL = http://cdn.slidesharecdn.com/2011vietnamesegamemarket-120412030309-phpapp01

bước 5: URL = http://cdn.slidesharecdn.com/2011vietnamesegamemarket-120412030309-phpapp01.xml

Have fun 😀

 

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: