Tag Archive for OKR

Hệ thống quản lý OKR

g22re
Một phương pháp rất hay, dễ áp dụng thực hiện với mọi cấp độ công ty. Phương pháp này gần giống với Agile Result , rất hiệu quả khi kết hợp cả 2 để giữ sự ổn định vào mục tiêu đã chọn , không bị chệch hướng.
Tóm gọn lại phương pháp này là đi từ trên xuống (từ tập doàn -> cty -> lãnh đạo -> quản lý -> nhân viên), ở mỗi cấp sẽ đề ra các mục tiêu  phù hợp, hỗ trợ hoàn  thành yêu cầu của cấp cao hơn.
Một bộ bao gồm:
  • một mục tiêu chính
  • 3 kết quả then chốt cần đạt được.
  • Kết quả đánh giá: k0 được  quá thấp (<0.5 -> quá khó , cần điều chỉnh lại mục tiêu và kết quả then chốt) hoặc quá cao ( > 0.9 -> mục tiêu quá dễ)

Read more

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: